SHIPPING INFO SENT TO GLS CZECH

Shipment is transferring from Greece to GLS facility in Czech. The typical shipping window is 4 - 6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at GLS - Czech.

DOPRAVNÍ INFORMACE ODESLÁNY DO GLS ČESKY

Zásilka se přenáší z Řecka do zařízení GLS v češtině. Typická doba odeslání je 4–6 pracovních dnů plus doba zpracování. Sledovací číslo bude platné, jakmile zásilka dorazí na GLS Czech.