Ethnic bracelet Shiva Eye BraceletEthnic bracelet Shiva Eye Bracelet

Shiva Eye Bracelet

€14
Macrame bracelet Castle BraceletMacrame bracelet Castle Bracelet

Castle Bracelet

€18
Macrame bracelet Andros BraceletMacrame bracelet Andros Bracelet

Andros Bracelet

€13
Macrame bracelet Eucalyptus Compass BraceletMacrame bracelet Compass Bracelet

Compass Bracelet

€6
Macrame bracelet Syros BraceletMacrame bracelet Syros Bracelet

Syros Bracelet

€13
Macrame bracelet Windmill BraceletMacrame bracelet Windmill Bracelet

Windmill Bracelet

€14
Ethnic bracelet Friendship BraceletEthnic bracelet Friendship Bracelet

Friendship Bracelet

€12
Macrame bracelet Blue Sea BraceletMacrame bracelet Blue Sea Bracelet

Blue Sea Bracelet

€10
Macrame bracelet Azure Sun BraceletMacrame bracelet Sun Bracelet
On sale

Sun Bracelet

€4,20 €6
Ethnic earrings Fluorite BraceletEthnic earrings Fluorite Bracelet

Fluorite Bracelet

€12
Macrame bracelet eucalyptus Lotus BraceletMacrame bracelet Lotus Bracelet

Lotus Bracelet

€6
Macrame bracelet Moonrise BraceletMacrame bracelet Moonrise Bracelet

Moonrise Bracelet

€15
Macrame bracelet Persian Violet BraceletMacrame bracelet Persian Violet Bracelet

Persian Violet Bracelet

€15