GLS Romania Shipment tracking

SHIPPING INFO SENT TO GLS ROMANIA

Shipment is transferring from Greece to GLS facility in Romania. The typical shipping window is 4 - 6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at GLS - Romania.

INFORMAȚII DE TRANSPORT TRIMITE GLS ROMÂNIEI

Expedierea se transferă din Grecia către instalația GLS din România. Fereastra tipică de expediere este de 4 - 6 zile lucrătoare, plus timpul de procesare. Numărul de urmărire va fi valid atunci când expedierea va ajunge la GLS - România.