SHIPPING INFO SENT TO WE|DO CZECH

Shipment is transferring from Greece to We|Do facility in Czech. The typical shipping window is 4 - 6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at We|Do - Czech.

DOPRAVNÍ INFORMACE ODESLÁNY DO WE|DO ČESKY

Zásilka se přenáší z Řecka do zařízení We|Do v češtině. Typická doba odeslání je 4–6 pracovních dnů plus doba zpracování. Sledovací číslo bude platné, jakmile zásilka dorazí na We|Do Czech.